Toegankelijkheidsverklaring

Carins probeert de website zoveel mogelijk toegankelijk te maken. In onderstaande verklaring leest u hier meer over.

Verklaring

Carins streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.carins.nl.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen
Carins verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website van Carins te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.  De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2021.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Carins is gevorderd met de toegankelijkheid van www.carins.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.
De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Feedback en contactgegevens
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@carins.nl. 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Toegankelijk document opvragen
Wij doen ons best om op onze website zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een ouder document nog niet goed toegankelijk is. Een toegankelijke versie van deze documenten kunt u opvragen via communicatie@carins.nl. Geef in uw mail duidelijk aan welk document u graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Wij zorgen ervoor dat u deze zo spoedig mogelijk krijgt toegestuurd.

Toegankelijkheid carins.nl
Wij hebben de website door een onafhankelijke organisatie laten testen op de toegankelijkheidseisen. Op dit moment zijn de eerste stappen ondernomen om onze website op www.carins.nl toegankelijk te maken. Wij werken er hard aan om de website toegankelijk te krijgen.

 

Status toegankelijkheidslabel van www.carins.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.